Archeologisch onderzoek Groesbeek-Hüsenhoff

Pagina 1

Naar de diverse opgravingen

Terug naar de website Volgende pagina

Opgraving Groesbeek-Hüsenhoff - Een Romeinse Einzelhöfe te midden van grafheuvels uit de vroege IJzertijd (800 - 500 voor Chr.)

 

Foto 1

 

In 2009/2010 werd door ADC ArcheoProjecten te Amersfoort op een deel van het
voormalig KI-terrein - tussen de Hoflaan, AdelbrechtWindekind/Carolusschool, de Heikant en
de spoorlijn - uitgebreid archeologisch onderzoek gedaan. Midden door dit gebied stroomde de Groesbeek.
In onze Nieuwsbrief van november 2010 maakten we hier al melding van. Nu in het
afgelopen voorjaar van ADC het definitieve opgravingverslag werd ontvangen, kan ik nu pas
op de resultaten van die opgraving ingaan.

 

Zonder overdrijving kan in ieder geval worden gesteld, dat deze opgraving voor de historie van
Groesbeek van zeer groot belang is. Er is een belangrijk stuk van de bewoningsgeschiedenis van Groesbeek gedocumenteerd.
Complimenten overigens voor de uitgebreide en zeer doorwrochte verslaglegging door ADC van de hier aan de orde zijnde
opgraving!

 

Voor belangstellende leden van onze kring: het verslag is (met de eerdere opgravingverslagen andere locaties) 

in te zien in ons Heemkundearchief in het gemeentehuis. Graag alsdan vooraf contact met ondergetekende.

Vanwege die hierboven genoemde importantie ga ik hieronder - uitgebreider dan gebruikelijk – op de opgravingresultaten in.

 

Foto 2

 

Naar de diverse opgravingen

Terug naar de website Volgende pagina

Pagina 1