Terug naar de website

 

Lijst van publicaties

 

Hieronder volgt een lijst van publicaties over Groesbeeks historie uitgegeven boeken en van publicaties waarin het dorp min of meer of beschreven wordt. Voor een wat uitgebreidere publicatie van sommige boeken kunt u  op deze link klikken.

Aangevangen door G.G. Driessen op 1 november 2005

 

 

 


 

Totaal overzicht van de publicaties waarbij de Vereniging Heemkundekring Groesbeek en de Uitgeverij Heemkunde Groesbeek betrokken zijn geweest. De met X gemerkte publicaties zijn niet meer verkrijgbaar.

 

X1. G.G.Driessen, B.Thissen en J.van Bernebeek, Groesbeek in oude ansichten (Zaltbommel 1972).

 

X2. G.G.Driessen, B.Thissen, J.van Bernebeek en P.Wilbers (red.), Kent U ze nog...de Groesbekers? (Zaltbommel 1973).

 

X3. G.G.Driessen en P.Wilbers (red.) Groesbeek in oude ansichten deel 2 (Groesbeek 1977)

 

X4. G.G.Driessen en J.D.G.Montenberg, Oud Groesbeek in woord en beeld (Nijmegen/Groesbeek 1980).

 

X5. G.G.Driessen, Groesbeek 1935-1945.Crisis en oorlog, (Nijmegen/Groesbeek 1981

 

- 6. G.G.Driessen, Groesbeek 1945-1950. Dorp der verwoesting herrijst, (Nijmegen/Groesbeek 1982)

 

- 7. Toon Bosch, J.Schmiermann (red), Van Gronspech tot Groesbeek. Fragmenten uit een lokaal verleden 1040-1940, (Nijmegen/Groesbeek 1991)

 

- 8. G.G.Driessen en A. Bosch (red.) Groesbeek.Beeld van een dorp, (Nijmegen/Groesbeek 1993)

 

- 9. P.J.M. te Boekhorst, Van Rijkshof tot Renthuis in: Bijdragen tot de Geschiedenis van Groesbeek en het Nederrijk deel 1 (Nijmegen 1995)

 

- 10. G.G.Driessen, Groesbeek in het Nieuws. Persfoto’s uit de jaren vijftig: Bijdragen tot de Geschiedenis van Groesbeek en het Nederrijk deel 2 (Groesbeek 1998)

 

- 11. Toon Bosch/Sjef Schmiermann, De edele kunst der hoornmuziek. Fanfare Wilhelmina 1898 -1998. (Groesbeek 1998)

 

- 12. G.G.Driessen, De Dukenburg en zijn bewoners. Wetenswaardigheden over een verdwenen Groesbeekse buurtschap die bestond van 1875 tot 1944 (Groesbeek 1999)

 

X13. G.G. Driessen, Groesbeek het Dorp der Verrassingen, 1900 –2000 een eeuw dorpsgeschiedenis (Groesbeek 1999).

 

- 14. G.G. Driessen, Rampspoed te Groesbeek. Fragmenten dorpsgeschiedenis uit de periode 1800 –1950 (Groesbeek 2000)

 

- 15. G.G. Driessen, Mannen in Uniform en te Wapen in Groesbeek.  Fragmenten dorpsgeschiedenis uit de periode 1770 tot 1940.  (Groesbeek 2001) 

 

- 16. Toon Bosch / Sjef Schmiermann, De Schoone Zaak der Boerenleenbank. Boerenleenbank / Rabobank Groesbeek 1901 -2001 (Groesbeek 2001)

 

- 17. G.G. Driessen, Groesbeek: over Dorp en Herwendaal –Dries en Stekkenberg (Groesbeek 2003) 

 

- 18. Toon Bosch, Groesbeek 1945 -1975 (23 blz.) een toelichting tot de tentoonstelling ‘Zwoegen en Swingen’. ( Nijmegen/Groesbeek 2003)

 

- 19.G.G. Driessen Het Rijke Roomse Leven van de Groesbeekse parochie Cosmas en Damianus, (Groesbeek 2004)

 

- 20 G.G Driessen, De Groesbeekse korenwindmolens en hun mulders. Deel 1. Over de Noordermolen, De Korenbloem en De Jonge Hermanus. Groesbeek mei 2006  

 

- 21 G.G Driessen, 

De Groesbeekse korenwindmolens en hun mulders. Deel 2 De Zuidmolen, 1857 – 2007. 150 jaar molen - en dorpsgeschiedenis Groesbeek mei 2007  

 

- 22 G.G Driessen, Groesbeekse gezichten uit de periode  1945 - 1949 portretten van Arnold Luijben Groesbeek mei 2008

 

- 23 G.G Driessen, Groesbeek zal herrijzen , de periode 1945 -1955 in vogelvlucht, Groesbeek oktober 2009  

 

- 24 G.G Driessen, De historie van de Canadese Begraafplaats  en de Zevenheuvelenweg te Groesbeek, Groesbeek maart 2011

 

- Nr. 25 G.G. Driessen Geschiedenis van Groesbeeks oudste kerk en van 400 jaar Protestantse Gemeente, 1612 -2012 (Groesbeek 2012

 

- Nr. 26 G.G. Toon Bosch/Sjef Schmiermann: In het welbegrepen belang der gemeente, lokaal bestuur 1750 - 2014 (Groesbeek 2018)

 

- Nr. 27 G.G. Driessen Groesbeekse heelmeesters en gemeentegeneesheren 1813 - 1974 een voortdurende bron van zorg (Groesbeek 2018)

 

 

 


 

Door andere sinds 1945 uitgegeven publicaties betreffende Groesbeeks historie, die hier genoemd zijn op het jaar van verschijnen.

 

X1. C.A. Luijben, Jaarboek Katholiek Groesbeek  1944 – 1945. (Groesbeek 1945)
X2. Landbouw –Economisch Instituut, RAPPORT NO 4 –Streekonderzoek in de gemeente Groesbeek (Den Haag 1948)
X3. A.Lammerts van Buren, Een kwart eeuw Maatschappelijk Werk 1929-1954. Centrale P.H. (Groesbeek 1954)
X4. J.C.L.Luyten, De Stekkenberg. Rapport van de Stichting Gelderland voor Maatschappelijk Werk. (Nijmegen 1955)
X5. A.Gorter/ Math. Gerrits, 1963 Almanak Groesbeek (Groesbeek 1963)
X6.A.M.M.van Stokkum, van Steen tot Hoenderberg (Amsterdam 1964)
X7.H.W. Smit, 35 jaar Groesbeekse tehuizen 1929 -1964 (Groesbeek 1964)
X8.G.Thuring, Dagboek van pastoor Hoek (Gennep/Groesbeek 1976).
X9. J. Bögels/ H.Arts, 50 –jarig bestaan parochie De Horst  (Groesbeek 1978)
X10. H.W. Smit,  25 jaar Protestantse kerk in Groesbeek 1954 -1979 (Groesbeek 1979)  
X11.Ed de Koning, Schutterij St. Antonius 1929 -1979. Kroniek 50 jaar St. Antonius (Groesbeek 1979)
X12.H.W.Smit/ G.Teerink, Christelijk Onderwijs in Groesbeek 1912 -1982 (Groesbeek 1982)
X13..Math.Gerrits/W.Wolters/G.Thuring, 50 jaar Sint Antonius Breedeweg (Groesbeek 1983) 
X14.A.G. Schulte, Het Rijk van Nijmegen –Oostelijke van de Duffelt (Den Haag 1983)    
X15. Felix Tromp, Monumentaal Dekkerswald (Groesbeek 1984)
X16. G.Thuring, 50 jaar eerste St.Antoniuskerk Groesbeek –Breedeweg (Groesbeek 1985)   
X17.F. Ankringa/J. Peters, 25 jaar Volleybalver. “Ikaros” Groesbeek-  1960 -1985 (Groesbeek 1985)
X18. A.F. Manning, 1929-1989 Groesbeekse Tehuizen (Zeist 1989)
X19.  S.C. Reichgelt, TOEN EN NU –De geschiedenis van het voortgezet onderwijs te Groesbeek (Groesbeek 1989) (Uitverkocht)
X20. G.G.Driessen/Toon Bosch, in de uitgave VVV Groesbeek 1900 -1990.  Een bijdrage met de titel Groesbeek –Bezienswaardigheden en Wetenswaardigheden (Groesbeek 1990) (Uitverkocht)
X21. W.F.M. Ahoud, Inventaris van het archief der gemeente Groesbeek (Groesbeek 1992)
X22.Joop Straatman, 100 jaar Boerenbond Groesbeek 1896 -1996  (Groesbeek 1996)
X23. Ger Willems, Groesbeeks Gemengd Koor 1946 -2000 (Groesbeek 2000)
- 24. Ben Tervoort, Jezus, ben jij dat ?Het verhaal van een roeping (Nijmegen 1998)

X25. Werkgroep van Ploeg tot Heilig Landstichting, Van Heilig Woud tot Heilig Land (Utrecht 2000)

-26. Klaas Bouwer, Een notabel domein. De geschiedenis van het Nederrijkswald (Utrecht 2003)

-27. Jan Eikholt, R.K. Schutterij St. Hubertus. De schutterij op De Horst 1928-2003 (Groesbeek 2003)

-28 Baac BV - drs. J. Mooren - rapport 05.034 Definitief Archeologisch Onderzoek Hoflaan Groesbeek (voormalig Mavo-terrein) van mei 2006 
-29 Pascal Amukwaman - 'Woonoord De Hoge Horst Groesbeek. Zuidoost Molukkers 1952-1961.' 2011
 Frank de Kruijff - Brandweer Groesbeek van 1850 tot 1990 Niet in de handel
 Frank de Kruijff - Brandweer Groesbeek van 1990 tot 2013 Niet in de handel

 


 

Gepubliceerd in periodieke geschriften
 
- Toon Bosch Het dubbele gezicht van het interbellum. Groesbeek 1918 -1940  gepubliceerd  in Jaarboek NUMAGA 2003  blz. 75 t/m 95. (Nijmegen 2003.
- G.G.Driessen. De geschiedenis van de Mooksebaan, dankzij de landgoed eigenaar Rijnbende sinds 1885 goed begaanbaar. Gepubliceerd in het Groesbeeks Milieu  journaal 2007 – 127 ,blz. 11 t/m 13 t/m 16  Groesbeek 2007)
- G.G.Driessen. Een vergeten straatnaam. ‘de Keizersweg’.  Gepubliceerd in het Groesbeeks Milieu  journaal 2007 - 127 ,blz. 30 t/m/ 33. (Groesbeek 2007)
- G.G.Driessen. Over een wonderbare vrouw en andere houwdegens. (Vrouw Metz en Jan Peters, die in 1812 onder Napoleon de Russische veldtocht meemaakten)                Gepubliceerd in het Groesbeeks Milieu  journaal 2008 –nr. 131 ,blz. 11 t/m 16  Groesbeek 2008)
- G.G.Driessen De bosbes in de literatuur. Deel 1, van 1849 tot 1920 gepubliceerd in het Groesbeeks Milieu  journaal 2010 –nr. 142  (blz. 20 t/m 33) Groesbeek 2010)
- G.G.Driessen De bosbes in de literatuur. Deel 2, van 1920  tot heden gepubliceerd in het Groesbeeks Milieu  journaal 2010 –nr. 142  (blz. 25 t/m 33)  Groesbeek 2010)`
G.G.Driessen. De handel in Groesbeekse bosbessen, 1849 – 1959. Gepubliceerd in het Groesbeeks Milieu Journaal 2013 -151  op blz. 14 t/m 18.

 


 

Voetbalsport
X 29. M. Gerrits, 1929 Juni 1954-  25 jaar Groesbeeks Achilles (Groesbeek 1954) 
X30. Fr. Saedt, 1919 Augustus 1969 -50 jaar r.k. s.v. De Treffers (Groesbeek 1969)
X30. A.W. Coenen, RKSV “Groesbeekse Boys” 1930 -1970 (Groesbeek 1970)
X31. J.H. Janssen, De Treffers 1 Augustus 1919 -1979 -60 jaar (Groesbeek 1979)
X32. A.W. Coenen, RKSV Groesbeekse Boys 1930 -1980 Breedeweg (Groesbeek 1980)   ,,
X33. L.Bekers, Germania Groesbeek -1936 -50 jaar voetbal -1986 (Groesbeek 1986)
X34. W. Fleuren, 1929 -1989 60 jaar Achilles ’29  (Groesbeek 1989)

-35. Chris Dijkhuis,  Zwarte Broek en Rode Trui -75 jaar Treffers, Groesbeek en Voetbal (Velp 1994)

X36. F.Wijers, Rood –Wit Groesbeek 50 jaar 1945 -1995 (Groesbeek 1995)
-37. Elrie Bakker – Derks, Het onverwoestbare Achilles 75 jaar (Groesbeek 2004)

 


 

Dialect
X38.Theo en Wilma Giesbers, Liedjes ovver Gruusbèk van en dör de Siesmejennekes (Groesbeek 1985.
X39. Theo en Wilma Giesbers, in de uitgave: VVV Groesbeek 1900 -1990. Een bijdrage met de titel De Siesmejennekes - Liederen in Groesbeeks dialect. (Groesbeek 1990) (Uitverkocht)
X40.W.Jacobs, Groesbeeks Woordenboek (Milsbeek 1997)
- 41. Ton Thijssen, Gruusbèk Bove en F.C. Gruusbèk  (Nijmegen 2004)

 


 

Spoorweggeschiedenis
X42. Mark Stoutjesdijk, Nijmegen –Kleve, toen en nu in “RAILHOBBY – 11 november 1986
X43. J.H.S.M.van Veen, Spoorlijn Nijmegen –Kleef 125 jaar in RAILKRONIEK december1990. (Speciaal nummer 80 -1)  

 


 

Groesbeek in publicaties over de Tweede Wereldoorlog.
 
X44. J.C.Bögels, Oorlog over Groesbeek. (Groesbeek 1945)
X45. J.Th. Janssen, Van verdrukking tot bevrijding. (Groesbeek 1946)
X46. Dr.A.J. Henneman, Verslag over de oorlogsgebeurtenissen in de omgeving van R.K. Sanatorium Dekkerwald te Groesbeek van de landing der Amerikaanse “Airborne”troepen op 17 September 1944 (Amsterdam –ongedateerd)
X47. G.Thuring, 17 Sept. 1944 –Groesbeek / Klein Amerika -17 Sept. 1977 (Groesbeek 1977)

X48.Norbert de Groot, Als sterren van de hemel - Oorlog in het Rijk van Nijmegen 1994. (Weesp1977)

X49. G.Thuring/ J.Labro, 35 jaar Market Garden.’ Ja wij komen terug’ (Groesbeek 1979)  (- ) G.G.Driessen, Groesbeek 1935-1945.Crisis en oorlog, (Nijmegen/Groesbeek 1981).

X50. G.Thuring, Market Garden sept.1944 –Usaaf Glider Pilots -1X Troop Carrier Commando (Groesbeek 1982) 
X51.A.Korthals Altes/ K.Margry, G.Thuring/ R.Voskuil, September 1944. Operatie Market Garden. (Weesp 1984) (Uitverkocht)
X52.G.Thuring/J.Heij, 1944 –Market Garden -1989. Verdwenen Kerkhoven. (Groesbeek 1989
X53.G.Thuring, 1940/1945 –Canada/ Holland 1990.  The Canadian Sacrifice (Groesbeek 1990)
X54.G.Thuring, Rijk van Nijmegen 17 Sept. 1944. Van Duivelsberg tot Groot –Linden (Groesbeek 1991) (Uitverkocht)

X55.G.Thuring/ A.Langdon, Ja, wij komen terug 1944 -1994. 505th Parachute Infantry (Groesbeek 1994) (Uitverkocht)

-56.W.H. Tucker, Parachute Soldier (Athol/ Massachusetts/ Amerika 1994)
-57.G.G. Blackburn, The Guns of Victory (Toronto/Ontario/ Canada 1997)
-58.Karel Margry, Operation Market –Garden. Then and Now. Volume 1 (London 1999)
X59.H.Bliss, Achtung ....Einschlag! Fallschirm –Artillerie im kampf (Witsenhaussen 1987)
X60.H.Bliss/B.Bosshammer, Das Fallschirmjäger –Lehr –Regiment (Witzenhaussen 1992)
X61.Heinz Bliss/H.Voeten/Thed Maas, Dagboek van een Fallschirmjäger  (Beek 2004)

Aanvulling

-62. Heinz Giesbers en Fred Hulsman  Ruim 100 jaar basisonderwijs Breedeweg ( Groesbeek 2006)

-63. Tini Theunissen, Wij moesten alles achterlaten. Veertien persoonlijke verhalen uit Groesbeek vanaf 17 september 1944 tot na de terugkeer uit de evacuatie in de vroege zomer van 1945. (Groesbeek 2006) Tip
-64. Wilma Giesbers - Müskens DE WOORDENSCHAT van het GROESBEEKS (2007)
-65. Frans van Kuppeveld 't Zwaantje en de Biesselt. Een herberg en een buurtschap op de Mookerheide (2007)
-66. Th. V.d Locht DE KIST. Het levensverhaal van Thé van de Locht (2008)
-67. Sjef Schmiemann, Gerrie G. Driessen, Bram den Boer Canon Groesbeekse Geschiedenis (2008)

-68. Frans van Kuppeveld, ’t Zwaantje en de Biesselt. Een herberg en een buurtschap

op de Mookerheide  (Mook 2007)

-69. Chris Dijkhuis, Toen en Nu. 150 & 10 jaar De Wolfsberg (Groesbeek 2010)

-70. Hans Jacobs, Van Hofei tot Heikant. De geschiedenis van een  ei –imperium

 (Groesbeek 2010)

-71. Frans Aleven, De Horst het jaar rond 2009 -2010. Fotoboek (Groesbeek 2010)

-72. Henny Brinkhof  en Nancy Koning –Klaassen, 50 jaar Judovereniging Groesbeek  1961 -2011

-73. Chris Dijkhuis Toen en Nu 150 jaar & 10 jaar De Wolfsberg (Groesbeek 2012)
-74. Hans Jacobs Van Hofei tot Heikant –De geschiedenis van een ei –imperium (Groesbeek 2010)
-75. Kees Heijmans 75 jaar Germania - De trots van de Stekkenberg (Groesbeek 2010)

-76. Paul Thissen /Leo Zilessen Een natte bedoening –Kleine geschiedenis van De Horst, De Bruuk en het Schildbroek.(Groesbeek 2012)