De legendarisch geworden dokter J.A.M. Beijnes, gemeentegeneesheer te Groesbeek van 1920 tot 1947.   Foto A. Luijben

 

 

NIEUW BOEK OVER GROESBEEK Genaamd:

Groesbeekse heelmeesters en gemeentegeneesheren 1813 -1974, een voortdurende bron van zorg.  

NIEUW BOEK VAN  GERRIE DRIESSEN:

Groesbeekse heelmeesters en gemeentegeneesheren 1813 -1974, een voortdurende bron van zorg.     

 

In deze uitgave wordt vooral aandacht besteed aan de indertijd te Groesbeek ‘praktiserende’ heelmeesters, gemeentegeneesheren,  particuliere huisartsen en vroedvrouwen. De vroeger bestaande betrekking van gemeentegeneesheer was voor het gemeentebestuur een voortdurende bron van zorg.  Er ontstonden regelmatig conflictsituaties, waarvan de belangrijkste in deze uitgave aan de orde komen. Naast de artsen en vroedvrouwen speelden de zusters van het ‘Hollands klooster’ en die van het ‘Duits klooster’ als eerste een belangrijke rol in de bejaardenzorg en de wijkverpleging.  Daar artsen ook betrokken waren bij de oprichting en instandhouding van de plaatselijke afdeling van het Rode Kruis en de EHBO, wordt dit vrijwilligerswerk in het eerste deel van deze uitgave belicht.

                                                                       ***

In het tweede deel van dit boek wordt in een aantal supplementen ingegaan op specifieke onderdelen uit de geschiedenis van de Groesbeekse gezondheidzorg.

Zo wordt de geschiedenis belicht van de  plaatselijke  R.K. Vereniging Het Wit -Gele Kruis, later Kruisvereniging Groesbeek genoemd.Deze vorm van katholieke charitas was met zijn twee wijkgebouwen letterlijk zichtbaar in het Groesbeekse straatbeeld en werd mede gedragen door Groesbeekse bestuursleden. Om de herinnering aan hun  decennialange vrijwilligerswerk levend te houden worden hun namen in deze uitgave geboekstaafd.

Dit geldt tevens voor het liefdewerk, de wijkverpleging en de bejaardenzorg, verricht door de zusters Franciscanessen uit Roosendaal van het klooster op de Horst en de zusters Franciscanessen uit Waldbreitbach van het klooster van Breedeweg.

Het klooster van de Horst wordt in 1962 in gebruik genomen als Internaat De Lage Horst, dependance van Stichting Werkenrode.  Deze nu landelijke bekende stichting ontwikkelde zich op de Horst, een vermeldenswaardig gegeven. Tot slot word aandacht besteed aan de verrichtingen van de Bramhartige Zusters van de H.Carolus Borromeus van het klooster Onder de Bogen te Maastricht, wier naam nauw verbonden is met het in 1913 geopende Sanatorium Dekkerswald.     

 

124 pagina’s - circa 90 foto’s en afbeeldingen -  Bruna Groesbeek 20.- euro