Kleine geschiedenis van Hotel Groot Berg en Dal 1867 - 1971

 

Terug naar de website

Kleine geschiedenis van Hotel Groot Berg en Dal 1867 - 1971
Samengesteld door G.G. Driessen, Heemkundekring Groesbeek  

 

De bijdrage telt zes pagina’s, waarvan de eerste en de laatste hier zijn opgenomen.  Wegens ruimtegebrek kon de redactie van het Nijmeegs Katern de in 1867 uitgegeven lijst van aandeelhouders van het hotel niet opnemen.  De daarin geïnteresseerden worden door de redactie verwezen naar de website van Numaga en die van de Heemkundekring Groesbeek. De betreffende lijst is hier onder opgenomen.

 

 

Eerste pagina, waar in de rechter kolom gewag wordt gemaakt van aandeelhouders

 

 

Zesde en laatste pagina, waar onderaan rechts verwezen wordt naar de website van de Heemkundekring Groesbeek.

 

LIJST AANDEELHOUDERS VAN HOTEL BERG EN DAL IN 1867. NIET OPGENOMEN IN HET WEGENS GEBREK AAN RUIMTE ‘NIJMEEGS KATERN’ VAN JUNI 2018, WAARIN DE GESCHIEDENIS VAN HET HOTEL VAN DE OPRICHTING TOT 1971 BESCHREVEN IS. DOOR G.G. DRIESSEN -HEEMKUNDEKRING GROESBEEK

 

Naamloze Vennootschappen. ‘Acte van Vennootschap Hotel Berg en Dal’,  gepubliceerd op 1 en 2. augustus 1867.

 

Het kapitaal der vennootschap werd bepaald op 55.000, - en 200 gulden (fl.55.200,-) Verdeeld in 184 aandelen op naam, ieder groot fl. 300,-. (184 x 300,-  = 55200,-)   

Van de aandeelhouders zijn  88 namen achterhaald. Ze komen uit het gehele het land, van Amsterdam tot Groningen toe.  

De twee grootste aandeelhouders zijn  Jacques Charel Samuel de Chaufepié, wijnkoper, Amsterdam, drieduizend gulden en Jan Kneppelhout, zonder beroep, wonende ‘Huize Hemelsche Berg’ in Oosterbeek, drieduizend gulden.

Het onderstaand overzicht beperkt zich tot de te Nijmegen en omgeving wonende aandeelhouders. 

 

1. Mr. M.A. van Roggen, griffier der arrondissementsrechtbank te Nijmegen, lid der Prov. Staten van Gelderland, en directeur der Nijmeegsche spoorwegmaatschappij, wonende te Nijmegen, zes honderd gulden

2. Arend Noorduyn Jr. Koopman, gemeenteraadslid en directeur der Nijmeegsche spoorwegmaatschappij, wonende te Nijmegen, twaalfhonderd gulden.

3. Bernardus Noorduyn, koopman, wonende te Nijmegen, zeshonderd gulden.     

4. Arnoldus Noorduyn, koopman, voorzitter kamer van koophandel en fabrieken te Nijmegen en directeur der Nijmeegsche spoorwegmaatschappij, wonende te Nijmegen, zeshonderd gulden.       

5. Jan M. Noorduyn, koopmans, wonende te Nijmegen, zeshonderd gulden.      

6. Vrouwe  Christine H.Dronsberg, weduwe mr. D.  Smits Pieterszoon, zonder beroep, wonende te Nijmegen, zeshonderd gulden                                                                                              

7. mr. Pieter J.Smits, advocaat, wonende te Nijmegen, zeshonderd gulden      

8. Vrouwe Petronella H.Dronsberg, weduwe Jan. M. Noorduyn, zonder beroep, wonende te Nijmegen, een duizend  tweehonderd gulden. 

9. Mejuffrouw  Johanna Noorduyn, zonder beroep, wonende te Nijmegen, driehonderd gulden.

10. Claas Noorduyn, medicinae, chirurgiae et arti obstetriciae  doctor, Nijmegen, negenhonderd gulden.   

11. dr. Arnoldus van Roggen, wethouder der gemeente Nijmegen, driehonderd  gulden.  

12. Rudolf G. Graadt van Roggen, koopman, lid Raad der gemeente Nijmegen en directeur der Nijmeegse spoorwegmaatschappij, driehonderd gulden.  

13. Jacob F. Graadt van Roggen, gezagvoerder van het barkschip   Zeetocht, te Amsterdam, driehonderd gulden.                                                                                                                                                                                                                                                               

14. Gerrit J. van Heuvel, notaris, Nijmegen, driehonderd gulden                                                 

15. mr. Walraven Frusten?, advocaat, wethouder der gemeente Nijmegen en directeur der Nijmweegsche spoorwegmaatschappij, driehonderd gulden.                                                     

16. De hoog welgeboren heer Willem jhr.Engelen van Pijlsweert, grondeigenaar en lid  van de raad der gemeente Nijmegen, driehonderd gulden.  

17. mr. Hendrik P.G. M. de Man, procureur bij de arrondissementsrechtbank te Nijmegen, lid der Prov. Staten van Gelderland en commissaris der Nijmeegse spoorwegmaatschappij, zeshonderd gulden.                                                                                                                                        

18. Frederik  H.Sneltjes, wijnhandelaar, Nijmegen, driehonderd gulden.                                               

19. Hermanus L. Terwindt, aannemer, lid der Prov. Staten van Gelderland, heemraad van het polderdistrict Over –Betuwe, Nijmegen,  driehonderd gulden.                                                         

20. Johan Zeno Hutchler, wijnhandelaar,  Nijmegen, driehonderd gulden.                                           

21. Gijsbertus K. van Gulpen, grondeigenaar,  Nijmegen, driehonderd gulden.                                  

22 Johannes P. Dobbelmann, koopman,lid van de raad der gemeente Nijmegen, lid van de kamer van koophandel en fabrieken en directeur der Nijmeegse spoorwegmaatschappij, driehonderd gulden.                                                                                                                                 

23. Christiaan A. Vieweg, collecteur der Nederlandse Staatsloterij, Nijmegen, driehonderd gulden.                                                                                                                                                      

24. Elias de Jong, kostschoolhouder, Nijmegen, driehonderd gulden.                                                      

25. Hendrik V. Boesses, gepensioneerd kapitein der infanterie, Nijmegen, driehonderd gulden.                                                                                                                                                       

26. Carel H. Phaff, rentenier, Nijmegen, zeshonderd gulden,                                                                  

27. Adrianus J. Ariens, stalhouder, Nijmegen, zeshonderd gulden.                                                         

28. Johannes Jac. Swemmelaar, koopman, Nijmegen, driehonderd gulden                                         

29. Johannes Hooykaas Herderschée, leraar der Nederduitse Hervormde gemeente te Nijmegen, driehonderd gulden.                                                                                                             

30. Hermann C.A.Thieme, boekdrukker, Nijmegen, driehonderd gulden.                                         

31.  Gerrit Jac. Backer, koopman, Nijmegen, driehonderd gulden                                                           

32. Johannes W.Michielsen, mr. timmerman en aannemer, Nijmegen, zeshonderd gulden.                            

33. Theodorus P.J. Masthoff, visiteur, Nijmegen, driehonderd gulden

34. Herman J.J.Grevink, goud- en zilver-kasthouder en lid van de kamer van koophandel en fabrieken te Nijmegen, driehonderd gulden.                                                                                              

35. Abraham  van Pelt, kunstschilder, wonende St. Anna onder Hatert, driehonderd gulden.

36. Mr. Paulus H.J. baron van Wassenaar van Sint Pancras, gemeenteontvanger van Nijmegen, driehonderd gulden.                                                                                                                                                                                                

37. Johan Fr.Pool, notaris te Druten, driehonderd gulden. 38. Jan Meijer, burgemeester te Druten, driehonderd gulden.                                                                                                                            

38. Jan van Engelenburg, steenfabrikant, te Hees gemeente Nijmegen, driehonderd gulden.          

39. Mejuffrouw Florentina W. Verführen, weduwe Johan Ph. Nikkel, huis –en rijtuigschilder, te Nijmegen, driehonderd gulden.                                                                                                           

40. De firma Marck Spier en compagnie, expediteur, Nijmegen, zeshonderd gulden.                           

41. Everhardus J. Marck Spier, expediteur, Nijmegen, als directeur der Rhijn –en Waal-Stoombootmaatschappij, driehonderd gulden.                                                                                              

42 Louis A. Greve, zonder beroep, Nijmegen, zeshonderd gulden.  

43. Vrouwe Marquerite E.W. Ch. Baronnesse van Wassenaar, zonder beroep, Ubbergen, driehonderd gulden. 

44. mr.Willlem J.J.G.Most, advocaat, Nijmegen, driehonderd gulden.                                      

45. Vrouwe Theodora W. Gussinklo, weduwe van den heer Steven Walraven Most, zonder beroep, Nijmegen, zeshonderd gulden.                                                                                                     

46. Alexis A.M. van Waijenburg, zonder beroep , Beek, driehonderd gulden.                                       

47. Karel Maria van Waijenburg, steenfabrikant, Beek,  driehonderd gulden.                                   

48. Karel J.F. van Berkel, zonder beroep, Berg en Dal, zeshonderd gulden.                                        

49. Hendrik Braam, koopman, Beek, driehonderd gulden.                                                              

50. Petrus  A. van der Kotten, medicinae doctor, Beek, driehonderd gulden. Hendrik van Waijenburg Arnolduszoon, zonder beroep, Beek, driehonderd gulden.                                      

51. Cornelis Mari van der Goes, notaris, Beek, driehonderd gulden.   

52. William A.J Blake, zonder beroep, Groesbeek (Nederrijswald), driehonderd gulden                                                                                                                                                                                                                                  53.Vrouwe Emilia H.M. van Berkel, weduwe Joh. de Bruyn, zonder beroep, Ubbergen, zeshonderd gulden.                                                                                                                         

54. Jhr. David C. van Lennep, zonder beroep, Ubbergen, als mondeling gemachtigde van jhr. Jacob van Lennep, zonder beroep, twaalfhonderd gulden.                                                              

55. Adriaan W.Mosselsmans, gepensioneerd majoor, Nijmegen, driehonderd gulden     

Bij de opening van het hotel op 5 mei 1868 waren 65 aandeelhouders aanwezig. 

 

Bij de opening van het hotel op 5 mei 1868 waren 65 aandeelhouders aanwezig. 

  *****                                                                                                 

De te Groesbeek woonachtige Blake wordt genoemd op  de lijst van kiezers voor de Tweede Kamer en Provinciale Staten  van Gelderland in 1871: W.A.J. Blake (1840) Beroep: econoom. Goddienst: NH., Woonplaats in deze gemeente: Nederrijkswald. Plaats van herkomst: Java. Censusbedrag: fl. 176,85 (personele belasting). Hiermee is hij op één na de rijkste man in de gemeente Groesbeek.

 

Terug naar de website