Terug naar de website

Nieuw

Geschiedenis van de Coöperatieve Stoomzuivelfabriek ST. Antonius       

(1905 - 1979) en van het in 1916 geopende pakhuis van de Boerenbond.

 
 
De Cd-rom is te koop á € 14,95 bij Bruna Groesbeek en bij Hagemans verf, Kloosterstraat 27 Groesbeek

 

Geschiedenis van de Coöperatieve Stoomzuivelfabriek ST. Antonius (1905 - 1979) en van het in 1916 geopende pakhuis van de Boerenbond.

     

Deze PowerPoint – presentatie van 191 items belicht de geschiedenis van de vroeger aan de Kloosterstraat gevestigde door de R.K. Boerenbond opgerichte zuivelfabriek St. Antonius. De daarvoor opgerichte coöperatie telde 228 leden, ‘allen veehouder te Groesbeek’, zo blijkt uit de Staatscourant van 20 april 1905. De namenlijst is in zijn geheel opgenomen, evenals een aantal oude foto’s van de boerenstand. Tevens wordt aandacht besteed aan de in 1903 in het Lagewald opgerichte boterfabriek ‘Eigen Hulp’ en aan het uitgestorven beroep van melkboer, waarvan verschillende nostalgische foto’s zijn opgenomen.

Verder wordt belicht de historie van het in 1916 gebouwde depot van de Boerenbond, in welk pakhuis later een Boerenbond –winkel geopend zou worden. Tegenwoordig is daar ‘Hagemans Verf’ gevestigd, welke naam eerder verbonden was aan de voormalige zuivelfabriek. Voor het samenstellen van deze PowerPoint - presentatie is uitgebreid gebruik gemaakt van de website ‘Historische Kranten ’ van de Kon. Bibliotheek. De gegevens zijn geïllustreerd met een aantal unieke historische foto’s, met een in 1955 gemaakte fotoreportage ter gelegenheid van het 50 -jarige jubileum van de zuivelfabriek en een bedrijfsreportage van het 60 –jarig jubileum in 1965. Behalve het interieur van de fabriek zijn ook de werknemers in beeld gebracht. In kleur gebeurt dat op 28 juni 1979, als de laatste productie- dag wordt gefotografeerd. Unieke foto’s van de aflevering van de laatste melkbussen, de inname daarvan en het afscheid van de melkrijders. Een nostalgisch tijdsdocument van Groesbeeks eerste fabriek en van het pakhuis van de Boerenbond, waarvan de huidige BoerenBond gebouwd is op de plek van de voormalige zuivelfabriek. De Boerenstand heeft daar veel voetstappen liggen.

Deze PowerPoint - Presentatie is samengesteld door G.G. Driessen.