Terug naar de website

 

Groesbeeks meest spraakmakende buurtschappen        

stekkenberg - de Horde - Dries - Leppert en Dukenburg (Bruuk) 1850-1975

 
 
Te koop á 14.95 bij Lunchroom De Kroon, Kerkstraat' en bij Bruna Groesbeek. Benadrukt wordt dat het geen Dvd maar een cd is, af te spelen via de computer of laptop. Vertoning voor grote gezelschappen kan per laptop en beamer.
Uitgave cdrom: ‘Groesbeeks meest spraakmakende buurtschappen’.

Stekkenberg – de Horde – Dries -Leppert en Dukenburg (Bruuk) 1850 -1975

Power Point - presentatie van totaal 427 items.

Samengesteld door Gerrie G. Driessen

Beknopte samenvatting van de Inhoud.

Behalve tot de meest spraakmakende, behoorden de buurtschappen vroeger ook tot de meest schilderachtige van het dorp. Daarom zijn daar in het begin van de vorige eeuw naar verhouding veel foto’s gemaakt. Het merendeel van de buurtbewoners verdiende de kost met bezembinden, bosbessenplukken, de verkoop van heimandjes en van brandhout. Verder met stropen en smokkelen.

Typisch Groesbeeks was het in Duitsland uitventen (hausieren) van bezems, boenders en paraplu’s, ooit een belangrijke bron van inkomsten. Van alle genoemde bezigheden zijn foto’s gemaakt en de daarbij poserende mannen en vrouwen kijken trots en vrijmoedig in de lens van de fotograaf. De levensstijl van de buurtbewoners trok regelmatig landelijke aandacht, wat blijkt uit het groot aantal persberichten en artikelen geput uit de website:

‘Historische Kranten’ van de Kon. Bibliotheek. Een fraai voorbeeld is de in

1888 geboekstaafde typering: ‘De bevolking is van het type van echte Germanen’ (…) ‘gaarne vechten en diep in het glaasje kijken’. In 1871 en

1892 komen de Stekkenberg en de Bruuk in het nieuws vanwege een pokkenepidemie. Veelvuldig na het uitbreken van de economische crisis in 1930. Door een staking bij de Werkverschaffing, een ‘hongeroproer’ en door een hoogst ongewone demonstratie bij het gemeentehuis. Ook de sociale en politieke activiteiten van Ernst Voorhoeve en zijn ‘Verdinaso’ zorgen voor publiciteit. De samenhorigheid van de Stekkenbergbewoners komt tot uiting door de oprichting in 1930 van de voetbalvereniging Germania en van drie handboogschutterijen. Na de Tweede Wereldoorlog verandert er veel, behalve de ruimtelijke ordening ook het sociale en maatschappelijke leven. Deze Power Point -presentatie zal bij de huidige generatie gevoelens van zowel verwondering als bewondering oproepen. Het leven van hun voorouders immers was een voortdurende strijd om het bestaan, hier onverhuld in beeld gebracht.

De uit twee delen bestaande Power Point presentatie bevat in totaal 427 items. Degene die zich in de inhoud wil verdiepen moet daarvoor tenminste

427 minuten (circa 7 uur) de tijd nemen.