Archeologisch onderzoek - Centrum Groesbeek

Pagina 2

Vorige pagina

Terug naar de website Naar de diverse opgravingen Volgende pagina

Inleiding:

De aanleiding voor het hier aan de orde zijnde archeologie onderzoek uit 2011/2013 is de geplande woon/winkelbebouwing op en bij het terrein van het zorgcentrum Mariëndaal tussen de Hoflaan en de Stationsweg en het boven de grond halen van een deel van de Groesbeek op dat terrein.

Al in 2011 werd archeologisch vooronderzoek uitgevoerd. Daarna (met een concentratie in 2013) deels archeologische begeleiding en archeologisch onderzoek. Een en ander vond plaats door medewerkers van het bureau VUhbs archeologie te Amsterdam, onder leiding van de zeer betrokken senior archeoloog Johan van Kampen.

Op onderstaand figuur 4.2. is het zgn. puttenplan van die archeologische activiteiten aangegeven.

Reconstructie (hypothese) van de bewoningsgeschiedenis in het centrum van Groesbeek:

Hoewel een handje vol vondsten en een tweetal dendrochronologische dateringen suggereren, dat er al voor de Volle Middeleeuwen sprake moet zijn van een mogelijke nederzetting in de directe omgeving van het plangebied (zie figuur 1.1), lijkt er  pas sprake van echte bewoning rond het midden van de 11de eeuw. Er wordt dan aan weerszijden van de Groesbeek gebouwd aan een nederzetting. De term nederzetting dient hier in de ruimste zin van het woord te worden opgevat. Het vondstmateriaal en de sporen wijzen namelijk niet op het bestaan van een – voor de Volle Middeleeuwen gebruikelijke agrarische nederzetting – maar eerder op de woonplaats van één of meerdere personen uit een hogere sociale  klasse. De argumenten hiervoor worden onder andere

2