Naar opgravingen

Terug naar de website

Archeologische vondsten in Groesbeek

 

Archeologische actualiteiten

 

Archeologisch onderzoek Hoflaan (RAAP)

In verband met reconstructiewerkzaamheden in de Hoflaan in het centrum van Groesbeek (najaar 2016/voorjaar 2017) was door de gemeente archeologische begeleiding bij dat werk ingeroepen van het archeologisch bureau RAAP. In maart van dit jaar werd in de Hoflaan, ongeveer ter hoogte van het insteekweggetje Kasteelhof, een forse muurpartij opgegraven bestaande uit overwegend kloostermoppen en natuursteen. De afmetingen van de bakstenen waren 28,5 x 14 x 6,5 cm. Een fors formaat, dat gedateerd kon worden in de periode 1300-1310 (referentiekader kloostermoppen Nijmegen e.o.). De muurpartij vormde een u-vorm, doch waarschijnlijk is door vroegere wegwerkzaamheden een muurdeel verdwenen. De muurpartij had een forse breedte en was gefundeerd op zand. Wat de functie van die muurpartij kan zijn geweest, is gissen. De ouderdom van de aangetroffen kloostermoppen komt overigens overeen met de bouw van de 2e woontoren in de directe omgeving uit circa 1301, dus wellicht heeft het bouwwerk een functie gehad in relatie tot die woontoren. Het kan ook nog zijn, dat de muurpartij in verband kan worden gebracht met een boerderij die op de voormalige kasteellocatie (op het terrein van het straatje Kasteelhof) als opvolger van de zgn. Koningshoeve kan hebben gestaan. Het blijft speculeren. We wachten overigens de uiteindelijke bevindingen van RAAP af en komen hier ongetwijfeld nog nader op terug.

Archeologisch onderzoek op supermarktlolactie Spoorlaan (AWN-afdeling 16)

In oktober 2016 is door de AWN (Archeologische Werkgemeenschap Nederland) afdeling 16 (Nijmegen e.o.) een archeologische verkenning uitgevoerd op het terrein aan de Spoorlaan in Groesbeek waar nu de supermarkten Aldi en Jan Linders zijn gerealiseerd. Uit het onderzoek is de indruk ontstaan dat dit terrein vanaf rond 800 tot in de 2e helft van de 19e eeuw als bouwland in gebruik is geweest. De akkerlaag werd op gegeven moment behoorlijk afgetopt en afgedekt met tenminste twee ophogingslagen, wat ongetwijfeld te maken zal hebben gehad met het in 1865 in gebruik genomen spoorwegemplacement. Er werden geen duidelijke sporen uit de prehistorie aangetroffen. (Bron: Jaarverslag AWN afd. 16 blz. 23)

Groesbeek, 27 juli 2017

Bram den Boer, secr. HKG

 

hkg arch.nws.07.17